Långasands Fastighetsägareförening

Org.nr: 802431-0305 Ideella föreningar

Adress: c/o Thérèse Troedsson, Industrigatan 8, 112 46 STOCKHOLM PlusGiro: 257 71-7

NUVARANDE STYRELSE:

Ordförande Thérèse Troedsson Trossnäsväg 35 070-5395064 E-post: theresetroedsson@hotmail.com
Sekreterare Marie Pettersson E-post: bmn.pettersson@gmail.com
Kassör Karin Hellberg E-post: karinhellberg@gmail.com
Ledamot Carina Dynebrink Karl Bernhardsväg 10 E-post: carina.dynebrink@hotmail.com
Ledamot Hans Andersson Trossnäsväg 24 E-post: fridaseven@msn.com
Ledamot Carl Tönsgård Kullavägen 15 E-post: carl.tonsgard@gmail.com
Ledamot John Langvall E-post: john.langvall@hccon.se