Service

ÅTERVINNING - Grovsopor - OBS! återvinningskort behövs.

Sandladan - Falkenberg för öppettider mm hänvisas till Vivabs hemsida http://www.vivab.info/

Långasand - Fotbollsplanen

Skrot, Trä (men ej tryckimpregnerat), Trädgårdsavfall och ris från normal trädgårdsskötsel Brännbart avfall och fyllnadsmaterial. Datum: Inte uppdaterat för 2019.
Öppet: Söndagar enligt ovan datum mellan 09.00 - 13.00.

ÅTERVINNING - Tidningar & Glas

Långasand - Strandparkeringen - OBS Endast glas!

Utställda under april - september.

ÅTERVINNING - Tidningar, Glas, Kartong, Wellpapp, Plast, Metall, Kläder.

Heberg Gamla vägen, mittemot Lars Bilverkstad.
Utställda ÅRET RUNT.